Inne konstrukcje i usługi

Kontakt

Kontakt z Dominion E&C

Przeniesienia konstrukcji

Nasze ogromne doświadczenie jako wyspecjalizowanego wykonawcy konstrukcji wysokich pozwala nam na zastosowanie naszej wiedzy o cegle, kamieniu, stali i betonie do skomplikowanych prac związanych z przenoszeniem konstrukcji.

Nasi inżynierowie stosują swoje doświadczenie i wiedzę z zakresu inżynierii konstrukcyjnej, wiedzę na temat masy własnej obiektów i osprzętu do projektów związanych z przenoszeniem konstrukcji. Nasze doświadczenie w zarządzaniu projektami oraz w nadzorze i pracach w terenie, w połączeniu z naszą szeroką siecią partnerów budowlanych, umożliwiło nam wykonanie setek przeniesień konstrukcji o różnych rozmiarach, kształtach, wadze i składzie materiałowym.

Typy projektów przeniesienia:

 • Budynki mieszkalne
 • Budynki komercyjne (restauracje, teatry, muzea, remizy strażackie, inne)
 • Latarnie morskie
 • Pomniki
 • Łuki
 • Kościoły

KONSERWACJA I RENOWACJA OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH

Dzięki naszemu doświadczeniu w renowacji obiektów historycznych i zabytkowych, dobrze rozumiemy wyjątkowe problemy dotyczące kwestii archeologicznych i procedur związanych z wykonywaniem wykopów w obrębie miejsc wrażliwych kulturowo, a także procedur związanych z fotografowaniem, znakowaniem, dokumentowaniem, demontażem i rekonstrukcją odkopywanych zasobów kulturowych.

Nasza pasja i zaangażowanie w zachowanie zabytków historycznych przekłada się na naszą zdolność do rozwiązywania problemów z przeszkodami przy renowacji, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej staranności, aby zachować, odbudować lub uratować konstrukcję obiektu historycznego.

Rodzaje projektów ochrony zabytków:

 • Latarnie morskie
 • Kościoły
 • Murale
 • Pomniki
 • Domy

Inne konstrukcje wysokie

Długa historia i doświadczenie firmy Dominion w zakresie konstrukcji wysokich pozwala nam zaoferować szeroką gamę związanych z tą branżą technologii, oprócz naszych podstawowych produktów i usług. Nasza wiedza techniczna, znajomość specjalistycznych technik budowlanych i rozbudowana sieć zasobów na całym świecie pozwalają nam oferować kompletny zestaw rozwiązań dla naszych klientów.

Inne konstrukcje wysokie obejmują:

 • Wieże schodowe
 • Konstrukcje wież stalowych
 • Wieże kontrolne dla lotnisk
 • Wieże wodne
 • Rury magazynowe
 • Remonty dużych konstrukcji betonowych (mosty, wieże itp.)
 • Roboty ogólnobudowlane (palowanie, wykopy, fundamenty, inne)