Rurociągi, systemy grzewcze i sprzęt BOP

Kontakt

Kontakt z Dominion E&C

SYSTEMY PODSYSTEMY RUROCIĄGÓW

50 lat temu to właśnie prefabrykacja i montaż rurociągów były punktem wyjścia dla obecnej grupy ds. budów przemysłowych w ramach Dominion E&C. Nasze doświadczenie w systemach rurociągów obejmuje wszystkie podsystemy związane z rurociągami, takie jak instalacje grzewcze i montaż urządzeń BOP, a także fabrykacja i montaż rurociągów. Jesteśmy w stanie pracować zarówno przy projektach Greenfield, jak i Brownfield, zapewniając ekspertyzę w skutecznym zarządzaniu obydwoma rodzajami budów.

proyecto detalle

Rurociągi - produkty i usługi:

 • Dostawa materiałów do rur i kształtek
 • Produkcja szpuli w zakładzie
 • Prefabrykacja na miejscu
 • Montaż na miejscu
 • Włączanie rurociągów
 • Podpory
 • Montaż zaworów i instrumentów wbudowanych
 • Badania NDT (X-Rays, Dye Penetrants, MT, UT)
 • Wytrawianie, przepłukiwanie, próby ciśnieniowe, przedmuchiwanie

Systemy grzewcze - produkcja i usługi:

 • Projektowanie, zaopatrzenie, prefabrykacja i montaż systemów grzewczych z miedzi, tworzyw sztucznych, stali węglowej i elektrycznych
 • Interwencje w jednostkach działających lub wyłączonych
 • Prefabrykacja kolektorów, rurociągów, zbiorników skraplaczy do montażu na miejscu
 • Adaptacja instalacji do legalizacji, rejestru i zasad
 • Hydrotesty i testy pneumatyczne zainstalowanych systemów
 • Badania NDT według zasad (ASME, ANSI itp.)
 • Rozruch technologiczny i uruchomienie

URZĄDZENIA POMOCNICZE (BOP) ZAKŁADU

Rodzaje instalowanego wyposażenia:

 • ACC
 • Zbiorniki ciśnieniowe
 • Pompy
 • Zawory
 • Filtry
 • Skraplacze
 • Sprężarki
 • Urządzenia próżniowe
 • Urządzenia dozowania chemikaliów
 • Urządzenia do pobierania próbek
 • Zakłady uzdatniania wody
 • Agregaty chłodnicze
 • Urządzenia pomiarowe i regulujące

Świadczone usługi:

 • Wstępny montaż na miejscu
 • Montaż wewnątrz
 • Środki transportu i podnoszące
 • Prace geodezyjne
 • Utrwalanie wgłębne
 • NDT
 • Testy ciśnieniowe
proyecto detalle