Doradztwo i inspekcja

Kontakt

Kontakt z Dominion E&C

Działania prewencyjne, przygotowawcze i dalsze

Inspekcje w trackie pracy obiektu:

 • Endoskopia
 • Analiza termiczna
 • Analiza parametrów pracy

Inspekcja podczas wyłączenia z ruchu:

 • Szczeliny dylatacyjne
 • Prace w rogach
 • Obszary wokół drzwi, portów, dysz, wieszaków itp.
 • Obszary z niezwykle miękkim lub pustym dźwiękiem
 • Kotwy
 • Odbarwienia
 • Wysadziny
 • Wzory zużycia
 • Pęknięcia
 • Korozja

Elementy programu prawidłowej inspekcji:

 • Identyfikacja i specyfikacja obszarów inspekcji
 • Inspekcja przed uruchomieniem zakładu i regularne inspekcje w trakcie użytkowania
 • Prowadzenie dokumentacji, zdjęć i dziennika każdej inspekcji
 • Standaryzowane testy
 • Obiektywizm w analizie przyczyn wszelkich awarii

Technologie

 • Endoskopia wideo: zdjęcia o wysokiej rozdzielczości wnętrza spalania i obszarów o wysokiej temperaturze w normalnych warunkach pracy.
 • Chłodzona wodą kamera endoskopowa: do kontroli w gorących pomieszczeniach i kominach; umożliwia ocenę stanu wewnętrznego podczas normalnej pracy do 2000°C (3600°F).
 • Termografia: stan okładziny ogniotrwałej oceniany jest za pomocą kamery termograficznej bez wchodzenia do pieca.
 • Alpinizm przemysłowy: doświadczony i wykwalifikowany personel do kontroli wysokich konstrukcji, takich jak kominy lub kanały recyrkulacyjne w kotłach na węgiel brunatny.