Izolacja termiczna

Kontakt

Kontakt z Dominion E&C

Konserwacja ciepła, ochrona personelu i izolacja

Oszczędności energii i ochrona personelu są ważnymi czynnikami, które należy rozważyć w przypadku każdego obiektu przemysłowego. Dominion E&C dąży do zapewnienia naszym klientom najwyższego poziomu usług i technologii. Obsługujemy wszystkie sektory, w których ciepło/zimno muszą być kontrolowane i zachowywane w trakcie procesów i w których wymagana jest ochrona cieplna, ochrona personelu i izolacja akustyczna. Zakres naszych usług obejmuje regularne konserwacje, przestoje, remonty kapitalne, nowe projekty i rozbudowy.

Zakres usług

 

 • Projekt
 • Zaopatrzenie materiałowe
 • Instalacja
 • Rozruch technologiczny
 • Konserwacja

Rodzaje izolacji:

 • Izolacje ciepłochronne
 • Izolacje zimnochronne
 • Izolacje kriogeniczne
 • Izolacje akustyczne

Wykonanie i dostawa:

 • Izolacje ze szkła komórkowego
 • Izolacje poliizocyjanurowe (PIR) i izolacje poliuretanowe (PUR)
 • Powlekanie materiałami przy użyciu blachy aluminiowej, SS, aluminiowanej i aluminiowo-cynkowej
 • Dostawa i wtrysk izolacji z pianki poliuretanowej

Branże i obszary specjalizacji

 • Energia słoneczna
 • Przemysł chemiczny i petrochemiczny
 • Energetyka
 • Żelazo i stal
 • Cement i górnictwo
 • Nawozy
 • Zbiorniki magazynowe
 • Papier i celuloza