Odporność ogniowa

Kontakt

Kontakt z Dominion E&C

Zwiększenie odporności konstrukcji na ogień

Odporność ogniowa to metoda ochrony mająca na celu zwiększenie odporności ogniowej konstrukcji. Zapewnia dodatkową ochronę, pozwalając na walkę z pożarem, odcięcie dopływu paliwa i wyłączenie całego procesu. W rezultacie ilość start wynikających z pożaru zostaje minimalizowana. Dominion E&C dzieli się swoim doświadczeniem w dostarczaniu rozwiązań ognioodpornych dla wszystkich systemów i istniejących technologii. Nasze rozwiązania chronią szeroką gamę urządzeń, między innymi konstrukcje stalowe, zbiorniki ciśnieniowe, wymienniki ciepła, wsporniki rur, zbiorniki LPG, zawory i koryta kablowe.

Decyzja o zastosowaniu odporności ogniowej jest oparta na analizie ryzyka. Najpierw należy rozważyć naturę zagrożenia pożarowego, a następnie dokonać odpowiedniej oceny wymaganego czasu odporności ogniowej.

Technologie:

 • Rockwool i cement-wermikulit:
  • Sprayfiber-V: ochrona konstrukcji w sektorze rafineryjnym i petrochemicznym
  • Sprayfiber-F: ochrona konstrukcji w sektorze budowlanym i ogólnobudowlanym
  • Sprayfiber-T: projektowana izolacja termiczna dla sektora budowlanego i ogólnobudowlanego
 • Płyty krzemianowo-wapniowe
 • Produkty pęczniejące i ablacyjne
 • Koce gaśnicze
 • Ochrona konstrukcji stalowych
 • Obudowy

Branże i obszary specjalizacji:

 • Ropa i gaz
 • Przemysł chemiczny i petrochemiczny
 • Budowa tuneli drogowych
 • Energetyka
 • Wytwarzanie energii z odpadów