Instalacje magazynowania LNG/LPG

Kontakt

Kontakt z Dominion E&C

Technologia regazyfikacji i przechowywania

proyecto detalle

50-letnie doświadczenie Dominion E&C w zakresie technologii regazyfikacji i magazynowania pozwala nam realizować projekty systemie „pod klucz” w zakresie składowania i regazyfikacji gazu ziemnego (LNG) lub gazu płynnego (LPG). Jesteśmy w stanie zaprojektować i wykonać infrastrukturę związaną z systemami ładowania i rozładowywania, w tym ramiona nalewcze, a także usługi logistyczne.

 • Pojemność magazynu: od 4 m3 do 1200 m3
 • System regazyfikacji: system atmosferyczny i/lub wymuszony
 • Ciśnienie: 5-10 bar do 30 bar
 • Klienci: przemysł, ropa i gaz
 • Model umowy: EPC

Usługi obejmują:

 • Projektowanie i inżynieria, mechanika, elektryka i kontrole, w tym roboty ogólnobudowlane
 • Zaopatrzenie w sprzęt i materiały
 • Specjalne umowy obowiązujące dla zbiorników kriogenicznych
 • Prefabrykacja płóz lub produkcja (uproszczenie transportu i montażu na miejscu)
 • Roboty ogólnobudowlane
 • Montaż elementów mechanicznych, elektrycznych i sterowania
 • FAT i SAT
 • Nadzór na miejscu
 • Rozruch technologiczny i O&M
 • Adaptacja instalacji do legalizacji, rejestru i zasad

proyecto detalle