Systemy spalania

Kontakt

Kontakt z Dominion E&C

Systemy regulacji gazu i powietrza

proyecto detalle

Jednym z najważniejszych zakresów działalności, w jakie Dominion E&C angażuje się poprzez swoją jednostki biznesowej ds. gazownictwa i spalania, jest opracowywanie kompletnych systemów i sieci regulacji gazu i powietrza dla sterowania przemysłowymi procesami spalania. W ramach tej dziedziny naszej działalności zajmujemy się projektami związanymi ze zmianą paliwa, takimi jak konwersja standardowych kotłów na węgiel pyłowy i paliwowych na kotły gazowe, linii opałowych na linie LNG itp.

Zakres typowych prac obejmuje:

 • Płozy do systemu regulacji gazu i powietrza
 • Modernizacja obiektów, modyfikacje palników
 • Palniki przemysłowe do specjalnych pieców i kotłów, systemy spalania dwu-/trzy-paliwowych
 • Systemy spalania o wysokiej modulacji zakresu mocy
 • Uruchomienie i konserwacja palników
 • Systemy ciśnienia, temperatury, sterowania, pomiaru i regulacji
 • Zmiana systemów paliwowych

Usługi inżynieryjne dla systemów regulacyjnych zakres usług obejmuje:

 • Poradnictwo dotyczące obniżenia kosztów operacyjnych
 • Ocena potrzeb dla systemów regulacji gazu, powietrza i spalania
 • Koncepcja palnika i urządzeń regulacyjnych
 • Instalacje gazu ziemnego w systemie pod klucz (orurowanie, regulacja i pomiar)