Silosy magazynowe i zbiorniki LNG

Kontakt

Kontakt z Dominion E&C

Dominion E&C jest liderem w projektowaniu, budowie i konserwacji żelbetowych konstrukcji magazynowych, w tym silosów, rur sztaplujących i innych specjalistycznych konstrukcji do przechowywania materiałów sypkich.

Projektowanie i budowa silosów

BUDOWA NOWYCH SILOSÓW

Przy projektowaniu nowego silosu należy uwzględnić wiele czynników, w tym materiały, jakie będą w nim przechowywane oraz wymagania dotyczące sprzętu i obsługi materiałów.

Konstrukcja ścian silosów jest generalnie bardzo prosta, ale konstrukcja wewnętrznych stożków i podłogi wymaga znacznej wiedzy technicznej i doświadczenia. Obecna technologia często wymaga odwróconych stożków betonowych i opracowaliśmy system prefabrykacji z zewnętrznym szwem betonowym, aby uzyskać gotowy stożek w minimalnym okresie czasu. Stożki stalowe wymagają szczególnego doświadczenia, aby uzyskać ekonomiczny projekt, który można byłoby uwzględnić w produkcji i instalacji.

Przechowywane materiały:

 • Cement
 • Gips
 • Popiół lotny
 • Zboże/Pasze/Mielone zboże
 • Wapień
 • Ścieki
 • Skroplony gaz ziemny (LNG)
 • Odpady drzewne

Obsługiwane branże:

 • Energetyka
 • Rolnictwo
 • Cement
 • Biomasa
 • Ścieki
 • Górnictwo/Materiały

Materiały i metody budowy:

 • Tradycyjne zbrojenie
 • Beton zbrojony ze sprężeniem
 • Betonowanie w deskowaniu ślizgowym i przesuwnym
 • Silosy wolnostojące
 • Grupy silosów

Zalety betonu zbrojonego:

 • Zwiększona trwałość i czas użytkowania
 • Ochrona przechowywanego produktu przed wpływem środowiska
 • Duża odporność ma uderzenia
 • Odporny na awarie w wyniku katastrof
 • Eliminuje potrzebę dużych (i drogich) dźwigów do montażu
 • Lepsza ochrona urządzeń mechanicznych i elektrycznych
 • Możliwość późniejszego wzmocnienia konstrukcji dla nowych zastosowań poprzez zastosowanie sprężenia
 • Brak ograniczeń co do wysokości lub średnicy
 • Eliminuje początkowe i częste koszty malowania

Inspekcje, naprawy i modernizacje silosów

ZAPOBIEGANIE AWARIOM LUB ZAWALENIU SIĘ KONSTRUKCJI DZIĘKI REGULARNYM INSPEKCJOM

Regularne inspekcje silosu odgrywają ważną rolę w identyfikacji potencjalnych problemów z konserwacją i naprawą oraz mają kluczowe znaczenie dla przeprowadzania napraw w sposób opłacalny i terminowy. Kontrole mają krytyczne znaczenie dla samego obiektu, jak również dla bezpieczeństwa personelu zakładu, ponieważ zaniedbanie może prowadzić do poważnego pogorszenia się stanu i potencjalnej awarii lub zawalenia się konstrukcji.

Nasz doświadczony zespół inżynierów i wykwalifikowanych specjalistów budowlanych opracował szczegółowe programy inspekcji i konserwacji dla wszystkich typów konstrukcji, w tym silosów. Jesteśmy w stanie ocenić aktualny stan konstrukcji I określić, czy czas użytkowania silosu można przedłużyć, czy też należy obiekt zmodernizować i wykorzystać w innym celu, czy też trzeba go całkowicie zburzyć.

Zbiorniki LNG

BUDOWA ZBIORNIKÓW LNG

W ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci światowa konsumpcja LNG wzrosła ponad pięciokrotnie i przewiduje się, że wzrost ten będzie utrzymywał się na tak wysokim poziomie. Rosnący popyt ze strony największych rynków w połączeniu z rosnącą popularnością na wielu innych mniejszych rynkach spowodował konieczność budowy wielu nowych instalacji LNG na całym świecie.

Obecnie ma miejsce wiele działań przygotowawczych w łańcuchu dostaw LNG mających na celu sprostanie bieżącemu i przewidywanemu na przyszłość zapotrzebowaniu. Dominion jest w stanie wesprzeć te rynki, gdyż zajmuje się świadczeniem kompleksowych usług w zakresie budowy zbiorników magazynowych LNG z pełnym zamknięciem. Jesteśmy w stanie dostarczać projekty na zasadzie ceny zryczałtowanej, wykorzystując zasoby własne, aby przeprowadzić planowanie i zarządzanie projektem, zaopatrzenie, produkcję, budowę, rozruch obiektu i szkolenie operatorów.

Obecność na całym świecie

Dysponując biurami na całym świecie, mamy zasoby do budowy zbiorników magazynowych LNG w praktycznie każdym miejscu i przy wszelkiego rodzaju ograniczeniach logistycznych. Zintegrowane zasoby Dominion i nasza obecność na całym świecie przekładają się na niskie ryzyko i wartościowe rozwiązania budowlane zbiorników LNG dla naszych klientów.